നിക്ഷേപങ്ങള്‍

IEX

Indian Energy Exchange (IEX)

Indian Energy Exchange (IEX) is India’s leading power trading platform. The company commenced operations in 2008 to facilitate the equitable, transparent and efficient trading of power with a multi-buyer and seller model. IEX is the world’s first electronic power exchange operating in a supply deficit scenario providing trading, settlement, and scheduling services. The exchange platform is used by thousands of participants across the 29 States including utilities, private generators of commercial or renewable energy, as well as open access consumers. Over 29 billion units of electricity were traded on the platform in 2015. For more information, please visit www.iexindia.com

iYogi

iYogi

iYogi is a leading independent provider of subscription based technical support services to home users and small businesses across a wide range of computing and communications devices and software. Leveraging its proprietary Digital Service Cloud software technology platform, iYogi delivers support services to millions of customers globally and its services are available on a 24/7 basis, 365 days a year. With a growing global footprint, iYogi services are available in ten countries including the United States, United Kingdom, Spain, Australia, India and Canada. For more information, please visit www.iyogi.com

Micromax Informatics Ltd

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഹാന്ഡ്സെിറ്റ് നിര്

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഹാന്ഡ്സെകറ്റ് നിര്മ്മാ താക്കളായ മൈക്രോ മാക്സ് ലോകത്ത്‌ ഹാന്ഡ്സെ റ്റ് നിര്മ്മാ താക്കളില്‍ 12 ആം സ്ഥാനത്താണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ബ്രസീല്‍, സൗദി അറേബ്യ, ഹോങ്ങ്കോങ്ങ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവ ഉള്പ്പെ്ടെ 14 രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. ഹാന്ഡ്സെ റ്റ്കള്‍ രൂപകല്പ്പാനയും നിര്മ്മാ്ണവും നിര്വനഹിച്ച് 120 നഗരങ്ങളിലായി 50000 വില്പനക്കരിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ വളര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ഹാന്ഡ്സെ റ്റ് കമ്പനിയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭോക്താവിന്റെി മനസ്സ് ശരിക്കും അറിയുന്ന കമ്പനി നിരന്തരമായ ഗവേഷണ വികസന പ്രവര്ത്ത്നങ്ങളിലൂടെയും വിപണന രീതികളിലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കളെ സംതൃപ്തരാക്കാന്‍ പ്രയത്നിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്ക്ക് www.micromaxinfo.com

Coupang

Coupang

Coupang is a leading e-commerce company in South Korea. The company has over 25 million app downloads and is amongst the fastest growing e-commerce companies in the world. Coupang has national coverage through 5 fulfilment centres with proprietary warehouse management systems and a capacity to handle over 20 million packages per year. The company offers the largest guaranteed selection of products along with overnight and same-day-delivery options. Madison invested with Launchtime Associates. For more information, please visit www.coupang.com

Pipetel Communications

ഇന്ത്യയിലെ എസ്

ഇന്ത്യയിലെ എസ് എം ഇ വിഭാഗത്തിന് ബ്രോഡ്ബാന്ഡ്ഞ സേവനങ്ങള്‍ നല്കുിന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ് പിപെട്ടെല്‍. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെലിക്കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ കമ്പനികളുമായി ഉടമ്പടിയുള്ള ഈ കമ്പനി ഒന്നിലധികം ഓഫീസുകള്‍ ഉള്ള ദേശവ്യാപകമായി ഒരൊറ്റ സമ്പര്ക്ക് കേന്ദ്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ സേവനങ്ങളില്‍ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. എസ് എം ഇ കള്ക്ക് പുറമേ ഇന്ത്യയിലെ ഏതാനും ഫോര്ച്യൂ ണ്‍ 1000 കമ്പനികളും ഇവരുടെ ഇടപാടുകാരാണ്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ നോയിഡയില്‍ ആണ് ആസ്ഥാനം.