ਸੰਖੇਪ ਵਿਵਰਣ

ਅਵਲੋਕਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।.

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਚਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ-ਮਾੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੁ.ਐੱਸ. ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਿਸ਼ਠ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਯੁ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਹਨ।
ਲੇਆਰਨ ਮੋਰੇ »

Investments

Investments
iYogi is a leading independent provider of subscription based technical support services to home users and small businesses across a wide range of computing and communications devices and software. Leveraging its proprietary Digital Service Cloud software technology platform, iYogi delivers support services to millions of customers globally and its services are available on a 24/7 basis, 365 days a year.

iYogi

Investments
Micromax Informatics Ltd is the leading Indian handset maker as well as the 12th largest mobile handset manufacturer in the world. The company designs, produces and distributes mobile handsets through over 30,000 retail points in 120 cities and is amongst the fastest growing mobile handset companies in India.

Micromax

Investments
Pipetel Communications is a leading Enterprise Access company providing broadband services to SMEs in India. The company has agreements with most of the major telecommunications companies in India and specializes in clients with multiple office locations who prefer a single point of contact nationwide. Customers include SMEs as well as some Indian Fortune 1000 companies.

Piptel
ਖਬਰਾਂ
Jun 29, 2018
India looking at allowing other nations to participate in power exchanges
One suggestion which is on the table is to allow countries like Bhutan who are exporting power...
Jun 1, 2018
Pine Labs raises $125 million from Temasek and PayPal
Point-of-sales (PoS) deploying company Pine Labs has raised $125 million from Temasek...