முன்னோட்டம்

தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் கூடிய முதலீட்டாளர்கள், உங்கள் நிறுவனத்தின் வெற்றியைக் கவனமாகப் பார்க்கின்றனர்.

நாங்கள், இந்தியாவில் ஊடகம், தகவல் தொடர்பு, வணிகம் மற்றும் தகவல் சேவைகள் போன்ற முதலீடுகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மிகவும் வெற்றிகரமான முதலீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறோம். எங்களது ஒரே இலக்கு என்னவெனில், தங்கள் நிறுவனங்களை வளர்ப்பதிலும், தங்கள் தொழில்களை வடிவமைப்பதிலும் கவனம் செலுத்தும் திறமையான மேலாண்மைக் குழுக்களுடன் பணிபுரிவதே ஆகும். நாங்கள் தொழில் அனுபவசாலிகள், அமெரிக்க நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் அதைப்போல் உலகளாவிய நிதிகளின் நிதி ஆகியோர்களின்ஆதரவைப் பெற்றுள்ளோம்.எங்கள் குழுவின் ஒவ்வொரு மூத்த தலைவர்களும், எங்களது தொழில்கள் மீதான கவனம், அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வது மற்றும் இயக்குவது போன்றவற்றில் சராசரியாக தோராயமாக 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் கொண்டவர்கள்.
மேலும் அறிய »

Investments

Investments
iYogi is a leading independent provider of subscription based technical support services to home users and small businesses across a wide range of computing and communications devices and software. Leveraging its proprietary Digital Service Cloud software technology platform, iYogi delivers support services to millions of customers globally and its services are available on a 24/7 basis, 365 days a year.

iYogi

Investments
Micromax Informatics Ltd is the leading Indian handset maker as well as the 12th largest mobile handset manufacturer in the world. The company designs, produces and distributes mobile handsets through over 30,000 retail points in 120 cities and is amongst the fastest growing mobile handset companies in India.

Micromax

Investments
Pipetel Communications is a leading Enterprise Access company providing broadband services to SMEs in India. The company has agreements with most of the major telecommunications companies in India and specializes in clients with multiple office locations who prefer a single point of contact nationwide. Customers include SMEs as well as some Indian Fortune 1000 companies.

Piptel
செய்திகள்
September 10, 2017
E-commerce seeks better profits with mobile shopping
E-commerce firms are seeking strategies such as linking up with artificial intelligence...
September 9, 2017
Micromax Gambles Big on Premium Technology in India
At a time when Chinese handset manufacturers have taken a lead in the market in the country...