ஆலோசகர்கள் குழு

முதலீட்டு ஆலோசகர்களின் முழுமம்

இஷான் பாட்டியா

துணைத்தலைவர், நிதி, நிர்வாகம் மற்றும் படிமானம்

மேடிசன் இந்தியாவில் இணைவதற்கு முன்னர், திரு. பாட்டியா கேபிஎம்ஜியில் ஓர் தணிக்கையாளராகப் பணி புரிந்தார். கேபிஎம்ஜியில் இருக்கும்போது, திரு. பாடியா பல்வேறு வாடிக்கையாளர்களின் வருமானம், பங்கு முதலீடு, வரி, செயலக மற்றும் படிமானம் போன்றவற்றை தணிக்கை செய்யும் பொறுப்பாளராகப் பணியாற்றியுள்ளார். திரு. பாட்டியா இந்தியா முழுவதிலும் பெப்ஸிகோ, தைஸ்ஸென்க்ருப், வால்டர்ஸ் க்ளூவர், ஃபிடெல்டி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டெம்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நீல சிப் வாடிக்கையாளர்களின் வ்லைகளுக்காக பணிபுரிந்துள்ளார். திரு. பாட்டியா ஆஸ்திரேலியாவின் சி.பி.ஏ மற்றும் இந்தியாவின் பட்டய நிதிக் கணக்காளர் பட்டங்களைப் பெற்றுள்ளார்.

Advisory Team

முன்னோட்டம்

மேடிசன் இந்தியா கேப்பிட்டல் குழுவானது தனது போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களுக்காக மிகச்சிறந்த விளைவுகளை உண்டாக்க ஒன்றிணைந்து உழைக்கின்றது.எங்களது குழுவின் மூத்த தலைவர்கள் எங்கள் துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்து கொண்டிருப்பது அல்லது இயக்கிக் கொண்டிருப்பது ஒவ்வொன்றிலும் அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவில் ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகளாக பல பொருளாதார சுழற்சிகள் மற்றும் தத்ரூபமான தொழில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது நிகழும் நிகழ்வுகளைக் கவனித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். கடந்த இரண்டு பத்தாண்டுகளாக நாங்கள் பெற்ற முதலீட்டு தொலைநோக்குப் பார்வை,ஆழமான ஞானம், உறவுகள் மற்றும் வேறுபட்ட அனுபங்கள் ஆகியவை எங்களது போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்கள் நாங்கள் கவனம் செலுத்தும் தொழில்களில் வெற்றியடைய உதவுவதற்குசாத்தியப்படுத்துகின்றன