எங்களைப் பற்றி

நாங்கள் யார்

எமது முதலீட்டாளர்கள்

மேடிசன் இந்தியா கேப்பிட்டலின் நன்மை

உயர்ந்த வருமானத்தை உற்பத்தி செய்வதன் பொருட்டு, நல்ல முதலீட்டு முடிவுகளை மதிப்பு உருவாக்கத்தின் உறுதியான ஆதாரங்களுடன் பூர்த்தி செய்வது முக்கியமானது என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். கூடுதலாக, எங்களின் ஆழமான தொழில் தொலைநோக்குப் பார்வை மற்றும் உறவுகள், நாங்கள் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு மதிப்புமிக்க சொத்துக்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம்.

துறைத் தனிச்சிறப்பு

மேடிசன் இந்தியா கேப்பிட்டலானது ஊடகம், தகவல் தொடர்புகள், வர்த்தகம் மற்றும் தகவல் சேவைகள் தொழில்களில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்தி வருகின்றது. நாங்கள் செய்வது அவ்வளவுதான். துறை சிறப்பானது எங்களை, எங்களின் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களுடன் சிறப்பாக ஈடுபட்டு அந்த தொழிலில் நாங்கள் கொண்டுள்ள பத்தாண்டுகள் அனுபவத்திலிருந்து வரையும்படி செயல்பட வைக்கிறது. மேலும் நாங்கள் எங்களோடு பங்குதாரராக முயற்சிக்கும் தொழில் முனைவோருக்கும் மேலாண்மைக் குழுவிற்கும் இன்னும் தீர்க்கமான மற்றும் நுட்பமான பதிலளிக்கவும் முடியும்.

குழும நிலை

எங்களின் ஆழமான தொழில் தொலைநோக்குப்பார்வை, மூலஉபாயத் திட்டங்களை மதிப்பிடுதல், கையகப்படுத்துதலை அடையாளங்காணுதல் ஆகியவற்றில் உதவி புரியவும், நிதிப்பரிமாற்றங்களைக் கட்டமைக்கவும், எங்களைக் குழுநிலையில் ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பை அமைக்க சாத்தியாமாக்குகின்றது.மேடிசன் இந்தியா கேப்பிட்டலில் முதலீட்டுக் குழுவானது வளரும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதில் பல்லாண்டு அனுபவம் கொண்டது. மேலாண்மைக் குழுவானதுஅவர்கள் போட்டி நிறைந்த சந்தைகளில் தங்களின் தொழில்களைக் கட்டமைப்பதால் சந்திக்கும் சவால்களையும் வாய்ப்புகளையும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் கடினமான தேர்வுகளையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்கின்றோம். சுறுசுறுப்பான குழு உறுப்பினர்களாக, நாங்கள் வெற்றியை உறுதி செய்ய உதவுவதற்கு மேலாண்மைக் குழுக்களுடன் ஈடுபடுவதை உறுதி செய்கிறோம்.

செயல்திறனில் சிறப்புத்தன்மை

போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்கள், அமைப்பின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் இயக்கங்களை மேம்படுத்தும் வழிகளையும், சிறந்த நடைமுறைகளையும் தொடர்ந்து தேடுவதால், நாங்கள் அவர்களின் வளமாக இருக்கப் பாடுபடுகின்றோம். சாத்தியமாகும் இடத்தில், மதிப்பு மிக்க திறமையான ஆக்கச் சிந்தனைகளை நிறுவனத்திற்கு வழங்கும் ஓர் மூத்த இயக்க நிறைவேற்றுநரை குழுநிலையில் கொண்டுவருவது உதவியாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கண்டறிகிறோம். நல்ல பெரு நிறுவன ஆட்சிமுறையானது செயல்பாட்டு சிறப்பியல்பில் முயற்சிகளைப் பூர்த்தி செய்யும் என்று கண்டிப்பாக நாங்கள் நம்புகின்றோம். கூடுதலாக, பயனுள்ள இடங்களில், மூத்த நிலை மேலாண்மையைக் கண்டறிதலிலும் பணியமர்த்துதலிலும் உதவுவதற்கு, நாங்கள் எங்களின் உறவுகளின் பிணையத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்வோம்.

உலகளாவிய தொழில் உறவுகள்

மேடிசன் இந்தியாவில் உள்ள தொழில் துறைஞர்கள், ஊடகம் மற்றும் தகவல் தொடர்புகளில் செய்தித்தாள்கள், வர்த்தகத்திலிருந்து வர்தக வெளியீடுகள், வியாபாரக் காட்சிகள் மற்றும் வானொலி ஒலிபரப்புகள், திரைப்பட அரங்குகள், சந்தை சேவைகள், கேபிள் அமைப்புகள் மற்றும் வலையமைப்புகள், நிறுவப்பட்ட கம்பியில்லா மற்றும் கைபேசிகள், கம்பியில்லா சேவைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தொழில்துறைகளில் நிறைவேற்றுநர்களுடன் உலகளாவிய உறவுகளின் விரிவான பிணையத்தைக் கொண்டு வருவர். இந்த உறவுகள் எங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களுக்கு மதிப்புமிக்க வளம் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம்.

நிதி மற்றும் முதலீட்டு சந்தைகளின் உறவுகள்

நாங்கள் வணிகரீதியுடன் கூடிய உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய உறவுகளையும், அதே போன்று சேர்க்கை, பங்கு மற்றும் கடன் நிதி அதைப்போன்று பிற முதலீட்டு கட்டமைப்பைக் கருதுதல் போன்றவற்றில் ஓர் முக்கியமான பங்கு வகிக்க சாத்தியப்படுத்தும் முதலீட்டு வங்கிகளையும் கொண்டுள்ளோம்.