ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ

ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ

ਮੁਦਿਤ ਗੁਸਾਈਂ

ਵਰਿਸ਼ਠ ਐਸੋਸਿਏਟ

ਮੈਡਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਸਾਈਂ ਨੇ ਰੋਥਸਚਾਈਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰੋਥਸਚਾਈਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਸਾਈਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੱਧ ਅਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸਾਈਨਮੇਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੇਨਸਾਂਗ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਜੇਨ ਐੱਨਵੀ ਦੇ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਸਤੈਹ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਰੋਥਸਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਸਾਈਂ ਬੇਰੋਏ ਇੰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨਿਅਰ ਰੀਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਸਾਈਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਕਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advisory Team

ਸੰਖੇਪ ਵਿਵਰਣ

ਮੈਡਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪਿਟਲ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।