ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ

ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ

ਸਮੀਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ

ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿਡੇਂਟ

ਮੈਡਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕੋਟਕ ਇੰਵੇਸਟਮੇਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਟਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੱਖ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸਾਈਨਮੇਂਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ (ਰੀਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ), ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਐੱਮ) ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਕੈਮਿਕਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advisory Team

ਸੰਖੇਪ ਵਿਵਰਣ

ਮੈਡਿਸਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪਿਟਲ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।